Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen)

Organisatie

De Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen staat voor het volgen van bij- en nascholing.

 • Van belang is dat alle bij- en nascholing, die door het team van tandheelkundige zorgverleners wordt gevolgd, opgenomen wordt in een register.
 • Dit is dan ook de reden om een pilot project te starten: Mondzorgregister.
 • Een register dat ALLEEN registreert en zelf geen beoordelingen uitvoert m.b.t. cursussen.
 • Deze pilot is er op gericht om kwalitatieve cursussen op te nemen in dit register. U wilt toch ook helderheid
 • Het Mondzorgregister registreert wat deelnemers aan geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde cursussen gevolgd hebben.
 • Het Mondzorgregister staat open voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten.

 

De NWVT is er van overtuigd dat door het opzetten van het pilot project Mondzorgregister een eenvoudig en transparant register wordt neergezet voor de toekomst.

 •     Hierbij informeren wij u over het volgende:

  Het Mondzorgregister is als pilot... Lees verder >>
 • Het Mondzorgregister is een register waarin de gevolgde bij- en nascholing geplaatst kan worden bij de ‘’leden’’... Lees verder >>

 • Copyright© 2013-2017 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies