Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= NWVT - Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging van Tandartsen)

Accreditatie organen

Tot op heden heeft St. QuAT Q-Keurmerk® zich aangemeld als accreditatieorgaan.

Het Q-Keurmerk® is een geheel zelfstandige organisatie, die zich alléén bezig houdt met het accrediteren van cursussen (criteria opgesteld in samenwerking met TNO.  St. QuAT – Q-Keurmerk® is getoetst volgens het INK managementmodel). Beoordeling: zeer positief.

Het Q-Keurmerk heeft in juli 2013 besprekingen opgestart voor een volgende INK toetsing.

Het bestuur van de St. QuAT – Q-Keurmerk® kan zelf bestuursleden benoemen en statuten aanpassen (oktober 2013) en is dus eigenaar van de Stichting.

De Q-Keurmerk accreditatie bestaat uit 3 onderdelen:

  • Toetsing altijd vooraf: cursus moet voldoen aan criteria die in samenwerking met TNO zijn opgesteld

Cursusaanbieder ontvangt audit rapport met oordeel

  • Inhoudelijke toetsing

Toetsing cursus ter plekke (visitatie) door meerdere personen.

  • Evaluatie door deelnemers

De INK toetsing is opgebouwd uit:

  • Documentenbeoordeling (werkwijze en procedures)
  • Praktijkaudit: bestuur, bureau en auditoren
  •     Hierbij informeren wij u over het volgende:

    Het Mondzorgregister is als pilot... Lees verder >>
  • Het Mondzorgregister is een register waarin de gevolgde bij- en nascholing geplaatst kan worden bij de ‘’leden’’... Lees verder >>

  • Copyright© 2013-2017 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies