Mondzorgregister

 

Mondzorgregister

Email: info@mondzorgregister.nl
Tel.: 0183 406 035
(= Nederlandse Vereniging van Tandartsen)

Welkom

Een transparant register voor de tandheelkundige zorgverleners:

Een register voor geaccrediteerde bij- en nascholing (cursussen, toetsen, e-learning)

Vanuit diverse dienstverleners in de mondzorg: tandartsen, mondhygiënisten en assisterenden, en vanuit cursusaanbieders, is de vraag gekomen om een nieuw register op te zetten. Een register dat transparant is en zich alléén bezig houdt met registratie van gevolgde bij- en nascholing en in de nabije toekomst  ook van andere activiteiten die de professionele deskundigheid bevorderen.

Het register staat open voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten. Inschrijving in het Mondzorgregister is tot 1 januari 2017 kosteloos. 

Het Monzorgregister neemt ALLEEN GEACCREDITEERDE cursussen op in het register. Geaccrediteerde cursussen die zelf ook getoetst zijn.

De Q-Keurmerk® cursussen maken hier onderdeel vanuit (criteria ontwikkeld i.s.m. TNO – Q is getoetst volgens het INK management model. Bevinding audit: zeer positief).

De scholingsuren van de geaccrediteerde  cursussen worden bijgeschreven in het Mondzorgregister.

Mondzorgregister voor alle tandheelkundige zorgverleners

Het wordt van wezenlijk belang geacht dat alleen geaccrediteerde bij- en nascholing worden opgenomen in een register: scholing die aan kwaliteit voldoet moet in een register zijn opgenomen.  Dit is dan ook de reden om een pilot te starten: Mondzorg Register . Deze pilot is er op gericht om alleen kwalitatieve  cursussen op te nemen in het register. Het Mondzorgregister registreert wat de deelnemers aan Q-Keurmerk® geaccrediteerde cursussen volgen. De opname in het Mondzorgregister is tijdens de pilot periode voor tandartsen, mondhygiënisten, assisterenden en studenten tot 1 januari 2016 kosteloos.

Wilt u op een eenvoudige wijze de registratie laten verzorgen van uw geaccrediteerde bij- en nascholing (cursussen, workshops, e-learning, tijdschriften) – bijvoorbeeld Q-Keurmerk®  - schrijf u dan in voor het Mondzorgregister.

Inschrijving in het Mondzorgregister is mogelijk vanaf 1 oktober 2013.

De NVT is ervan overtuigd dat door het uitzetten van de pilot van het Mondzorgregister een transparant register in de markt wordt neergezet, waarin alleen kwalitatief gemeten cursussen opgenomen zijn.

(toelichting op verstuurde brief aan tandartsen: klik hier).

 

  • De pilot loopt door .. ook in 2016 zijn er geen kosten verbonden aan uw registratie in het Mondzorgregister! Lees verder >>

  • Copyright© 2013 Mondzorgregister.nl | Algemene Voorwaarden Privacy Statement | Cookies